کارخانه ی سبد ها و جعبه های صنعتی کد S 32
24 مارس

کارخانه ی سبد ها و جعبه های صنعتی کد S 32

کارخانه ی سبد ها و جعبه های صنعتی کد S 32 کد محصول:S32 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی: 24*35*43  ابعاد داخلی : 22.5*31.2*39.8 وزن: 1600g مقدار تحمل بار: 15kg نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: بیشتر از همه در لبنیات و کارخانه جات فراورده های شیری مانند شیر پاکتی ، شیر […]

کارگاه جعبه ها و سبد های صنعتی کد S30
24 مارس

کارگاه جعبه ها و سبد های صنعتی کد S30

کارگاه جعبه ها و سبد های صنعتی کد S30 جعبه ها و سبد های صنعتی کد S30 کد محصول:S30 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی: 7*40*60  ابعاد داخلی : 6.3*35.5*57 وزن: 1150g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: مخصوص استفاده در مواد غذایی تولید نان و کلوچه های لقمه […]

کارگاه تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کدS29
24 مارس

کارگاه تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کدS29

کارگاه تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کدS29 جعبه ها و سبد های صنعتی کدS29 کد محصول:S29 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی:14*41*54  ابعاد داخلی : وزن: 1400g مقدار تحمل بار: 15 تا 18 کیلو گرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: برای استفاده در بخش لبنیات و صنایع مختلف مواد غذایی […]

کارخانه ی تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کد S28
24 مارس

کارخانه ی تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کد S28

کارخانه ی تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کد S28 جعبه ها و سبد های صنعتی کد S28 کد محصول:S28 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی:15*25*30  ابعاد داخلی : وزن: 1500g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در صنعت مواد غذایی صنعت ،شکلات سازی، امور بیمارستانی و پزشکی و […]

کارگاه تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کد S27
24 مارس

کارگاه تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کد S27

کارگاه تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کد S27 جعبه ها و سبد های صنعتی کد S27 کد محصول:S27 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی:25*61*78  ابعاد داخلی : 14.8*57.6*74.8 وزن: 5000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این جعبه پلاستیکی فقط وفقط در کارخانه های تولید لوازم خانگی از […]

کارخانه ی تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کد S26
24 مارس

کارخانه ی تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کد S26

کارخانه ی تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کد S26 جعبه ها و سبد های صنعتی کد محصول:S26 نوع کالا: جعبه پلاستیکی صنعتی کاملا بسته ابعاد خارجی:38*53*72  ابعاد داخلی : 36.8*49.5*66.5 وزن: 4600g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در صنایع مختلف از جمله تولیدی های پوشاک ، صنایع غذایی، تهیه غذاهای […]

کارگاه تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کد S25
24 مارس

کارگاه تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کد S25

کارگاه تولیدجعبه ها و سبد های صنعتی کد S25 جعبه ها و سبد های صنعتی کد S25 کد محصول:S25 نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز ابعاد خارجی:12*40*60(22/32)  ابعاد داخلی : 11.2*36.5*54.3 وزن: 1900g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: صنایع غذایی، صنایع تبدیل خط تولید کارخانه جات کارگاه ها و مواد افزودنی […]

کارگاه تولیدسبد ها و جعبه های صنعتی کدS24
24 مارس

کارگاه تولیدسبد ها و جعبه های صنعتی کدS24

کارگاه تولیدسبد ها و جعبه های صنعتی کدS24 کد محصول:S24  نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز ابعاد خارجی:16*43*56  ابعاد داخلی : 14.5*39.5*53 وزن: 1900g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: مصارف گوناگون از جمله لبنیات و قطعات فلزی و چودنی و فولادی و همین طور انبارش محصولات سنگین می باشد ویژگی های […]

کارخانه ی تولیدسبد ها و جعبه های صنعتی کد S23
24 مارس

کارخانه ی تولیدسبد ها و جعبه های صنعتی کد S23

کارخانه ی تولیدسبد ها و جعبه های صنعتی کد S23 سبد ها و جعبه های صنعتی کد S23 کد محصول:S23  نوع کالا: سبد پلاستیکی دور باز ابعاد خارجی:25*34*43  ابعاد داخلی : 24.3*33.5*42.3 وزن: 1300g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: بیشتر از همه در لبنیات و کارخانه جات فراورده های شیری استفاده […]

کارگاه تولیدسبد ها و جعبه های صنعتی کد S22
24 مارس

کارگاه تولیدسبد ها و جعبه های صنعتی کد S22

کارگاه تولیدسبد ها و جعبه های صنعتی کد S22 سبد ها و جعبه های صنعتی کد S22 کد محصول:S22  نوع کالا: جعبه پلاستیکی کاملا بسته ابعاد خارجی:25*34*43  ابعاد داخلی : 24.2*33*42.8 وزن: 1600g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: بیشتر از همه در لبنیات و کارخانه جات فراورده های شیری مانند شیر […]