فروش دبه پلاستیکی چهار خط 50 کیلویی شور
24 مه

فروش دبه پلاستیکی چهار خط 50 کیلویی شور

فروش دبه پلاستیکی چهار خط 50 کیلویی شور دبه چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی دبه پلاستیکی چهار خط دسته فلزی 50 کیلویی کد محصول: Flask6 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 50 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته گوشواره ای می باشد قطر دهانه:17.5 سانتی متر                                             قطر کف:33 […]

تولیدی دبه سه خط 25 کیلویی چسب
24 مه

تولیدی دبه سه خط 25 کیلویی چسب

تولیدی دبه سه خط 25 کیلویی چسب دبه پلاستیکی سه خط  25 کیلویی دبه پلاستیکی سه خط 25 کیلویی کد محصول: Flask5 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 25 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                             قطر کف:27 سانتی متر نام های دیگر […]

خرید دبه پلاستیکی سه خط 23.5 کیلویی ماست
24 مه

خرید دبه پلاستیکی سه خط 23.5 کیلویی ماست

خرید دبه پلاستیکی سه خط 23.5 کیلویی ماست دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری دبه دسته فلزی سه خط 23.5 لیتری کد محصول: flask4  موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 23.5 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                             قطر کف:27 سانتی متر […]

کارخانه دبه دو خط 20 کیلویی خیارشور
24 مه

کارخانه دبه دو خط 20 کیلویی خیارشور

کارخانه دبه دو خط 20 کیلویی خیارشور دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی سه خط دبه پلاستیکی دسته فلزی 20کیلویی سه خط کد محصول:  Flask3 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 20 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:12.5 سانتی متر                                              قطر کف:26.5 سانتی متر  نام […]

کارگاه ساخت دبه دو خط 12 کیلویی شیر
24 مه

کارگاه ساخت دبه دو خط 12 کیلویی شیر

کارگاه ساخت دبه دو خط 12 کیلویی شیر دبه دسته فلزی و دسته بغل 12 کیلویی دبه دسته فلزی و دسته بغل 12 کیلویی کد محصول:   Flask2 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 12 لیتری ویژگی های محصول: دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:9 سانتی متر                                               قطر کف:21 […]

تولید دبه دو خط  6کیلویی ترشی
24 مه

تولید دبه دو خط  6کیلویی ترشی

تولید دبه دو خط 6کیلویی ترشی دبه دسته فلزی 6کیلویی دسته سیمی و بغل دبه دسته فلزی 6کیلویی دسته سیمی و بغل دبه ها کد محصول: Flask1 موارد استفاده: صنایع غذایی،صنایع شیمیایی ،صنایع رنگ و رزین، نوع کالا:دبه 6 لیتری                                        ویژگی های محصول:دارای درب پیچی،دسته سیمی می باشد قطر دهانه:9 سانتی متر                                               قطر کف:18 سانتی […]