کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M33
9 آوریل

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M33

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M33 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M33 کد محصول: m33 نوع کالا: شانه تخم مرغ 30  عددی ابعاد: 36*36 وزن: 140g و 276g نوع مواد: پلی اتیلن سنگین ویژگی های محصول: محافظت بسیار بالایی از تخم مرغ در برابر […]

کارخانه ی تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M32
9 آوریل

کارخانه ی تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M32

کارخانه ی تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M32 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M32 کد محصول: m32 نوع کالا: شانه 42 عددی تخم مرغ مخصوص دستگاه پیترسایم ابعاد:   نوع مواد: پلی اتیلن سنگین ویژگی های محصول: مخصوص دستگاه های پیترسایم می باشد تعداد جایگزینی […]

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27
9 آوریل

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27 کد محصول:m27 و m30 نوع کالا: سبد حمل شانه تخم مرغ ابعاد خارجی: 35*36*37.5 و 34*35*37 ابعاد داخلی :  32.5*32.5*34.5 وزن: 1450g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: حمل شانه تخم […]

کارگاه سبد و جعبه های دام وطیور و آبزیان کدM31
9 آوریل

کارگاه سبد و جعبه های دام وطیور و آبزیان کدM31

کارگاه سبد و جعبه های دام وطیور و آبزیان کدM31 سبد و جعبه های دام وطیور و آبزیان کدM31 کد محصول: m31 نوع کالا: شانه 96 عددی مخصوص تخم بلدرچین ابعاد: نوع مواد: پلی اتیلن سنگین ویژگی های محصول: بسیار مقاوم، با قالبسازی منحصر به فرد و حساسیت بالا که محافظت بسیاری در مقابل ضربه […]

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM29
9 آوریل

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM29

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM29 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM29 کد محصول:m29 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 13.5*43*95  ابعاد داخلی : 10*40*92 وزن: 2100g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: مخصوص دستگاه های هچر جوجه روسی […]

کارخانه ی تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M28
9 آوریل

کارخانه ی تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M28

کارخانه ی تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M28 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M28 کد محصول: m28 نوع کالا: سبد حمل شانه تخم مرغ ابعاد خارجی: 35*36*38 ابعاد داخلی :  34*35*34.5 وزن: 1450g مقدار تحمل بار: ظرفیت آن 180 تخم مرغ می باشد نوع مواد:پلی […]

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27
9 آوریل

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27 کد محصول:m27 و m30 نوع کالا: سبد حمل شانه تخم مرغ ابعاد خارجی: 35*36*37.5 و 34*35*37 ابعاد داخلی :  32.5*32.5*34.5 وزن: 1450g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: حمل شانه تخم […]

کارگاه سبد و جعبه های دام وطیور و آبزیان کد M26
9 آوریل

کارگاه سبد و جعبه های دام وطیور و آبزیان کد M26

کارگاه سبد و جعبه های دام وطیور و آبزیان کد M26 کد محصول:m26 نوع کالا: سبد مخصوص جوجه یک روزه ابعاد خارجی: 14*46*67 ابعاد داخلی هر کدام از خانه ها: وزن: 1260g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: ویژگی های محصول: این سبد دارای چهار خانه می باشد و سبد های خالی […]

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیورو آبزیان M25
9 آوریل

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیورو آبزیان M25

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیورو آبزیان M25 سبد و جعبه های دام و طیورو آبزیان M25 کد محصول:m25 نوع کالا: سبد مخصوص جوجه یک روزه ابعاد خارجی: 14*49*68 ابعاد داخلی هر کدام از خانه ها: وزن: 1650g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: ویژگی های محصول: این سبد دارای […]

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M24
9 آوریل

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M24

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M24 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M24 کد محصول:m24 نوع کالا: قفس مرغ زنده ابعاد خارجی: 24*54*73 وزن: 5000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین، مواد کامپاند موارد استفاده: حمل مرغ و جوجه ی زنده ویژگی های محصول: گروه […]