کارگاه تولید صندوق های چرخدار کد sc6
22 آوریل

کارگاه تولید صندوق های چرخدار کد sc6

کارگاه تولید صندوق های چرخدار کد sc6 صندوق های چرخدار کد sc6 این محصول پلاستیکی سبد پلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی […]

کارخانه ی صندوق های چرخدار کد sc5
22 آوریل

کارخانه ی صندوق های چرخدار کد sc5

کارخانه ی صندوق های چرخدار کد sc5 صندوق های چرخدار کد sc5 این محصول پلاستیکی سبدپلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این […]

کارگاه تولید صندوق های چرخدار کد sc4
22 آوریل

کارگاه تولید صندوق های چرخدار کد sc4

کارگاه تولید صندوق های چرخدار کد sc4 این محصول پلاستیکی سبد پلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول   33.5*41*54 و […]

کارخانه ی صندوق های چرخدار کد sc3
22 آوریل

کارخانه ی صندوق های چرخدار کد sc3

کارخانه ی صندوق های چرخدار کد sc3 صندوق های چرخدار کد sc3 این محصول پلاستیکی سبد پلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی […]

کارگاه تولیدصندوق های چرخدار کد sc2
22 آوریل

کارگاه تولیدصندوق های چرخدار کد sc2

کارگاه تولیدصندوق های چرخدار کد sc2 زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این مصندوق های چرخدار کد sc2 این محصول پلاستیکی سبدپلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد حصول  […]

کارخانه ی صندوق های چرخدار کد sc1
22 آوریل

کارخانه ی صندوق های چرخدار کد sc1

کارخانه ی صندوق های چرخدار کد sc1 این محصول پلاستیکی سبدسازان به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این محصول   20.5*30*38 و ابعاد […]