کارخانه ی تولید جعبه ابزار های پایه دار کد R157
24 مارس

کارخانه ی تولید جعبه ابزار های پایه دار کد R157

کارخانه ی تولید جعبه ابزار های پایه دار کد R157 جعبه ابزار های پایه دار کد R157 کد محصول: R 157 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:8*14*15 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین […]

کارخانه ی تولید جعبه ابزار های پایه دار کد R153
24 مارس

کارخانه ی تولید جعبه ابزار های پایه دار کد R153

کارخانه ی تولید جعبه ابزار های پایه دار کد R153 جعبه ابزار های پایه دار کد R153 کد محصول: R 153 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:17*25*30 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین […]

کارخانه ی تولید جعبه ابزار های پایه دار کد R151
24 مارس

کارخانه ی تولید جعبه ابزار های پایه دار کد R151

کارخانه ی تولید جعبه ابزار های پایه دار کد R151 جعبه ابزار های پایه دار کد R151 کد محصول: R 151 نوع کالا: جعبه ابزار پایه دار ابعاد خارجی:20*34*41.5 وزن: مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی پرو پلین موارد استفاده: کارخانه ها ، ابزار فروشی ها،دارو خانه ها و مصارف شخصی ویژگی های محصول: قسمت بازاین […]