کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری
22 آوریل

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری کد محصول: B)) B4                                                                                               موارد استفاده: سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات ، سطل 10 کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  10 کیلویی رنگ ، سطل   10کیلویی صنعتی،سطل10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین ، سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل 10کیلویی […]