کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری
22 آوریل

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری کد محصول: (B) B1                                                                                               موارد استفاده: سطل 20 کیلویی گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات، سطل     20 کیلویی شیرینی ، سطل 20 کیلویی قنادی، سطل  20کیلویی رنگ ، سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی واسکازین ،سطل 20 کیلویی وازلین ، سطل 20 کیلویی مارمالات ، سطل20  کیلویی […]