کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B3 بیست وپنج لیتری
22 آوریل

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B3 بیست وپنج لیتری

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B3 بیست وپنج لیتری کد محصول:  B3                                                                                               موارد استفاده: سطل 25 کیلویی گیریس،سطل 25 کیلویی شکلات، سطل 25 کیلویی شیرینی ، سطل 25 کیلویی قنادی، سطل  25 کیلویی رنگ ، سطل   25کیلویی صنعتی،سطل25 کیلویی واسکازین،سطل 25 کیلویی وازلین ، سطل 25 کیلویی مارمالات ، سطل 25کیلویی ژله،سطل 25 […]