22 آوریل

کارگاه تولیدسینی های تکثیر نشاء کد SN6

کارگاه تولیدسینی های تکثیر نشاء کد SN6 سینی های تکثیر نشاء کد SN6   کد محصول:SN6 نوع کالا: سینی تکثیر نشاء ابعاد خارجی:  50*30 نوع مواد: پلیمر کامپاند موارد استفاده : موارد استفاده از این محصول در کشاورزی و باغداری است که عموما برای کاشت اولیه ی برنج با استفاده از دستگاه های مخصوص مورد […]