کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27
9 آوریل

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27 کد محصول:m27 و m30 نوع کالا: سبد حمل شانه تخم مرغ ابعاد خارجی: 35*36*37.5 و 34*35*37 ابعاد داخلی :  32.5*32.5*34.5 وزن: 1450g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: حمل شانه تخم […]

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM29
9 آوریل

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM29

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM29 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM29 کد محصول:m29 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 13.5*43*95  ابعاد داخلی : 10*40*92 وزن: 2100g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: مخصوص دستگاه های هچر جوجه روسی […]

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M23
9 آوریل

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M23

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M23 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M23 کد محصول:m23 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 14.5*41.5*54  ابعاد داخلی : 13.7*38.5*50.2 وزن: 2100 مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد پلاستیکی اصولا برای نگهداری […]

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M19
7 آوریل

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M19

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M19 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M19 کد محصول:m19 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 15.5*40*60  ابعاد داخلی : 13.1*37*56 وزن: 1600g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد در صنعت و لبنیات […]

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M14
7 آوریل

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M14

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M14 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان M14 کد محصول:m14 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 24*50 *75  ابعاد داخلی : 22*37*72.7 وزن: 2500g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: مصارف متعدد دیگری غیر از […]