کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B1 ده لیتری
22 آوریل

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B1 ده لیتری

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B1 ده لیتری کد محصول:  B1                                                                                               موارد استفاده: سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات، سطل     10کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  10کیلویی رنگ ، سطل 10کیلویی صنعتی،سطل 10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین ، سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل10  کیلویی ژله،سطل 10 کیلویی تنقلات […]