کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B3 پنج لیتری
22 آوریل

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B3 پنج لیتری

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B3 پنج لیتری کد محصول:  B3                                                                                               موارد استفاده: سطل 5 کیلویی گیریس،سطل 5 کیلویی شکلات، سطل 5 کیلویی شیرینی ، سطل 5 کیلویی قنادی ، سطل  5 کیلویی رنگ ، سطل   5کیلویی صنعتی،سطل5 کیلویی واسکازین،سطل 5 کیلویی وازلین ، سطل 5 کیلویی مارمالات ، سطل5  کیلویی ژله،سطل 5 […]