کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B5B هفت ونیم لیتری
22 آوریل

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B5B هفت ونیم لیتری

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B5B هفت ونیم لیتری کد محصول:  B5                                                                                               موارد استفاده: سطل 7.5 کیلویی گیریس،سطل 7.5 کیلویی شکلات ، سطل 7.5 کیلویی شیرینی ، سطل 7.5 کیلویی قنادی، سطل  7.5 کیلویی رنگ ، سطل   7.5کیلویی صنعتی،سطل7.5 کیلویی واسکازین،سطل 7.5 کیلویی وازلین ، سطل 7.5 کیلویی مارمالات ، سطل 7.5 کیلویی […]