کارگاه تولیدصندوق های چرخدار کد sc2
22 آوریل

کارگاه تولیدصندوق های چرخدار کد sc2

کارگاه تولیدصندوق های چرخدار کد sc2 زیر این سبد به گونه ای طراحی شده است که امکان تعویه ی چهار چرخ برای سهولت در حمل و نقل وجود دارد ابعاد خارجی این مصندوق های چرخدار کد sc2 این محصول پلاستیکی سبدپلاستیک به صورت کاملا بسته ( لگن مانند) با درب چفت شو می باشد حصول  […]