کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27
9 آوریل

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27 کد محصول:m27 و m30 نوع کالا: سبد حمل شانه تخم مرغ ابعاد خارجی: 35*36*37.5 و 34*35*37 ابعاد داخلی :  32.5*32.5*34.5 وزن: 1450g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: حمل شانه تخم […]

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27
9 آوریل

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM30,M27 کد محصول:m27 و m30 نوع کالا: سبد حمل شانه تخم مرغ ابعاد خارجی: 35*36*37.5 و 34*35*37 ابعاد داخلی :  32.5*32.5*34.5 وزن: 1450g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: حمل شانه تخم […]